"Haya HaMalka – "In the Magic of 7

תערוכה של אמנית מיוחדת במינה חיה המלכה – ״In the Magic of 7״
השייכת לאילן יוחסין מתמשך של נשים הילריות.
במסעותיה ברחבי העולם רכשה ידע רב בתחום הריפוי -הרוחני  והמסטיקה.
האנרגיות הללו חדרו לתוך עבודותיה בשנים האחרונות והתוצאה הרמוניה של צבעים ותדרים.

תפריט נגישות