תנאי שימוש באתר הגלריה לאומנות ותרבות שבטית

ברוכים הבאים לאתר "הגלריה לתרבות ואמנות שבטית". האתר נקרא בתנאי שימוש אלה פשוט "האתר".

הנך מתבקש לקרוא את התנאים בקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך להם. חלק מהפעולות באתר לדוגמה, רישום לעלון המשוגר בדואר אלקטרוני למנוייו, כפופים לתנאי שימוש נוספים. במקרה כזה, ביצוע הפעולות הללו יהיה כפוף הן לתנאי שימוש כלליים אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים החלים עליהן.
מדי פעם נשנה את תנאי השימוש באתר. לדוגמה, ככל שיתווספו באתר תכנים ושירותים חדשים,ייתכן שהם ישפיעו גם על תנאי השימוש בו. במקרה כזה יעודכנו התנאים כדי לשקף את התכנים החדשים באתר והניסיון שנצבר בהפעלתו. מומלץ אפוא לחזור ולעיין בתנאים אלה מדי פעם. כדי להקל עליך, נציין תמיד בראשם מתי עודכנו לאחרונה.
עשינו מאמץ לכתוב את תנאי השימוש בשפה ברורה ומובנת. אם בכל זאת יש לך שאלה בנוגע לתנאים אלה, נשמח לעמוד לרשותך לצורך תשובה. פרטים בדבר הדרך ליצור אתנו קשר נמצאים בגוף התנאים. לבסוף, תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אבל הם מיועדים כמובן גם לנשים.

מי מפעיל את האתר

האתר נמצא בבעלותה וניהולה של הגלריה לתרבות ואמנות שבטית.  ניתן לפנות אלינו בכל שאלה באמצעות הפרטים הללו או בדואר אלקטרוני, בפניה לכתובת המצוינת בכפתור "יצירת קשר".

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, המעתיקות, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר. איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם, כדוגמת (אך לא רק) פרסומות, סרגלי ניווט, צילומים ועוד.

הגבלות בקישור לאתר

אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

אין לקשר לאתר מכל אתר הכולל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או תכנים אחרים כלשהם המנוגדים להוראות כל חוק או המעודדים עבירה על החוק.

אתרי אינטרנט או יישומי מחשב ותקשורת אחרים רשאים לקשר ולהפנות רק לעמוד כלשהו באתר כפי שהוא (AS IS). בעת קישור כאמור על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש -לדוגמה, בסרגל הכתובת(address bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

אסור לקשר לתכנים באתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם משולבים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין למודעה, לתמונה או לקובץ גרפי באתר.

מידע באתר

באתר מתפרסם מידע משני מקורות: כתבות, מאמרים ותוכן מערכתי של הגלריה לתרבות ואמנות שבטית עצמה ומידע שמסרו ספקים שלנו.

מידע שאנו כותבים ועורכים

באתר תמצא מידע מערכתי המתפרסם מטעם הגלריה לתרבות ואמנות שבטית  כדוגמת כתבות, מאמרים, מדריכים וכיו"ב. אנו משקיעים מאמץ רב כדי לדייק באיסוף המידע. עם זאת, ייתכן שיפלו בו בתום לב טעויות, שיבושים או אי-דיוקים. המידע מדויק רק במידה שהמקורות שעליהם הסתמכנו מדויקים. אפשר גם שהמידע יהיה עדכני למועד איסופו, אך ישתנה לאחר מכן. הקפד אפוא לבדוק את תאריך הפרסום המקורי, המצוין לצד המידע בבירור. אל תסתמך על המידע בעניין מהותי כלשהו אלא אם בדקת אותו תחילה באופן עצמאי.

מידע שמוסרים ספקים

כדי לספק לך מידע מקיף ככל האפשר, אנו פונים מעת לעת למומחים בחברות שונות כדי שיכתבו מאמרים, כתבות וידיעות ויספקו מידע אחר לפרסום באתר. מאמרים, כתבות, ידיעות ומידע מסוג זה מתפרסמים כשהם מעוצבים כאילו חלק בלתי נפרד מאתר. כדי לזהות את מקורם נציין לצידם כי אינם מתפרסמים מטעם הגלריה לתרבות ואמנות שבטית. . אם אופי התכנים האלה הוא פרסומי, נציין גם זאת במפורש.

בעוד שאנו עושים מאמץ לבחור בעלי-מקצוע וחברות מוכרות כספקי-תוכן, המאמרים, הכתבות, הידיעות והמידע שהם מספקים מיועדים כשירות לציבור, להתרשמות ולרקע כלליים וראשוניים בלבד.

זכור:אנו לא מלקטים או מחבר המידע הזה ולפיכך איננו נושאים באחריות לדיוקו, שלמותו או עדכניותו.

תיקון שגיאות

במידה שנודע לך על שגיאה או חוסר במידע, נתונים או פרטים כלשהם שהתפרסמו מכל מקור שהוא באתר, אנא הודע לנו מיד באמצעות כתובת הדואר אלקטרוני המצוינת בכפתור "יצירת קשר ". ככל שהדברים תלויים בנו, נשתדל לברר את הדברים ולתקנם בכל ההקדם.

שירותים המחייבים רישום

באתר מוצעים שירותים המחייבים הרשמה. ניתן ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ואישור הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.

בעת ההרשמה לשירות נבקשך למסור פרטים אישיים כדוגמת שמך וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת בשימושך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים דאג לעדכן אותם אם רצונך להמשיך וליהנות מן השירות.

אנו רשאים שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתנו המוחלט. אנו רשאים גם לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

אם בעת ההרשמה לשירות מסרת פרטים שגויים;

אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בהגלריה לתרבות ואמנות שבטית או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של הגלריה לתרבות ואמנות שבטית;
אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
אם הפרת את תנאי השימוש באתר או את הסכם השימוש בשירות;
אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על ארבעה חודשים, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני;
אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;
אם יש לך חוב כספי לגלריה לתרבות ואמנות שבטית, ולא פרעת את חובך למרות שחלף המועד לתשלומו.

מדיניות פרטיות

אנו מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. לשם כך אנו מפרסמים מדיניות פרטיות המשקפת את נוהגנו ביחס לאיסוף, ניהול ושימוש במידע פרטי הנאסף באתר. היא מאפשרת לך להיוודע איזה מידע אנו אוספים בעת השימוש באתר ומה אנו עושים בו. אנו ממליצים לקרוא את המדיניות לפני השימוש באתר בכלל, וקודם למסירת פרטים אישיים בפרט. מדיניות הפרטיות נמצאת בכל עת בכפתור "פרטיות", והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות, מומלץ שתחזור ותקרא אותה מדי פעם.

קישורים באתר

במידע המתפרסם באתר תמצא קישורים לאתרי אינטרנט ומקורות מידע אחרים. האתרים והמידע הללו אינם מתפרסמים על ידנו או על-ידי מי מטעמנו. אנו לא נושאים באחריות להם. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם,או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. דע שאין באפשרותו לקבוע עד כמה המידע באתרים חיצוניים אלה מהימן, שלם, מדויק או עדכני. אנו איננו שולטים במידע המתפרסם באתרים שאליהם מקשר האתר ואיננו מפקחים עליהם. לכן העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

אנו לא מתחייבים שכל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. אנו רשאים לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתנו המוחלט.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר – לרבות בשם וסימני המסחר "הגלריה לתרבות ואמנות שבטית" בעברית או באנגלית, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, צילום, שרטוט, קובץ וידאו או קול וכל חומר אחר הכלולים בו -הינן של הגלריה לתרבות ואמנות שבטית אין להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתנו בכתב ומראש.

באתר מתפרסמים תכנים על-פי הסכם בין הגלריה לתרבות ואמנות שבטית  לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכים לצד השלישי, שהרשה לגלריה לתרבות ואמנות שבטית להשתמש בהם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לציבור תכנים אלה או את סימני המסחר הנלווים אליהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בתכנים.

סימני המסחר של יצרני וספקי המוצרים המופיעים באתר הינם קניינם של יצרנים וספקים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת בעלי הזכויות בכתב ומראש.

מי שמוסר מידע לפרסום באתר – ויהיה זה מאמר, ידיעה, תגובה או כל מידע אחר – מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי הוא בעל כל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. במסירת המידע הוא מקנה לנו רישיון-חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק,לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתנו באתר האינטרנט של הגלריה לתרבות ואמנות שבטית ובכל אמצעי תקשורת או פרסום אחר המשמש אותנו.

הגבלת אחריותה של הגלריה לתרבות ואמנות שבטית

השירותים והמידע באתרי אתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סופר-פארם בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, דיוקם או התאמתם לצרכיך. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר הינה באחריותך המלאה בלבד. הגלריה לתרבות ואמנות שבטית אינה מתחייבת כי פרטים המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך.

הגלריה לתרבות ואמנות שבטית לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר על-ידי צדדים שלישיים.

הגלריה לתרבות ואמנות שבטית אינה מתחייבת שהשירותים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הגלריה לתרבות ואמנות שבטית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הגלריה לתרבות ואמנות שבטית או אצל מי מספקיה.

הגלריה לתרבות ואמנות שבטית לא נושאת באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם באתרים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.

בסעיף זה השם "הגלריה לתרבות ואמנות שבטית " מקיף גם את , עובדיה, מנהליה או מי מטעמה של החברה.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את הגלריה לתרבות ואמנות שבטית  בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את הגלריה לתרבות ואמנות שבטית בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שתמסור לפרסום באתר.

בסעיף זה השם "הגלריה לתרבות ואמנות שבטית" מקיף גם את , עובדיה, מנהליה או מי מטעמה של החברה.

שינויים באתר והפסקת השירות

אנו רשאים לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם,שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הגלריה לתרבות ואמנות שבטית בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

אנו רשאים להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר, כולם או מקצתם. אנו נפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים לפחות שבעה ימים מראש. עם הפסקת השירותים יחזיק האתר של הגלריה לתרבות ואמנות שבטית את החומר הכלול בו למשך שלושים ימים נוספים, ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתרים הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.