החזרה/החלפה של מוצרים בגלריה לתרבות ואמנות שבטית

על הצרכן יהיה להחזיר את המוצר בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר לגלריה לתרבות ואומנות שבטית, כאשר היצירה לא נפגמה ובצירוף חשבונית הקנייה.

-החזר כספי יינתן בתנאי שהמוצר אינו נפגם.

-הלקוח חייב להציג חשבונית/ פתק החלפה.

-ההחזר הכספי יבוצע על ידי החברה תוך לכל היותר 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה וקבלת המוצר לרשותה.

-סכום ההחזר בגין המוצר יהיה זהה לערך בו נקנה המוצר.

-ההחזר יבוצע באותו אופן בו בוצע התשלום כקבוע בתקנות.

-החברה רשאית לגבות דמי טיפול בשיעור 5%   או 100 ₪ ממחיר העסקה, הנמוך מביניהם.

-מבלי לגרוע מהאמור, ניתן להחליף מוצר כנגד הצגת חשבונית/ פתק החלפה למשך 30 ימים מיום רכישת המוצר